ทำสิ่งนี้ในทุกวันที่คุณซ้อมดนตรี

ในการฝึกซ้อมดนตรีนั้น หลายคนคงมีคำถามว่าในชั่วโมงของการซ้อม ไม่ว่าจะเป็น 30 นาที, 1 ชม, หรือมากถึง 6 ชม. ในชั่วโมงการซ้อมนั้นๆ ควรจะต้องทำอะไรบ้าง บางคนก็ชอบที่จะเล่นบทเพลง หรือไม่ก็แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวในแต่ละวันของการซ้อม หรือปะปนกันหลายๆ อย่างในวันเดียวกัน แล้วแบบที่ได้ผลดีที่สุดละคือแบบใหน

จริงๆ แล้วการออกแบบโมเดลการฝึกซ้อมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ส่วนตัวของผมนั้น แต่ละวันผมจะเลือกฝึกทุกอย่าง โดยแบ่งสัดส่วนเวลาของแต่ละหัวข้อการฝึกให้สมดุลกัน หัวข้อที่ผมจะใช้ในทุกชั่วโมงการฝึกซ้อมของผมนั้น จะมีอยู่ 4 หัวข้อดังนี้

# 1 Fundamentals (พื้นฐาน)
ช่วงของการฝึกซ้อม ผมจะใช้ไปกับการเล่นพื้นฐาน ตั้งจุดสนใจไปที่ Tone หรือ การเล่น Stroke แบบต่างๆ เราจะใช้ช่วงเวลานี้ไปกับการวอร์มอัพ เล่นจากช้าไปเร็วนะครับ (หนังสือแนะนำ Scott Tennant; Pumping Nylon , John Petrucci; Rock Discipline)
# 2 Scales and Arpeggios (สเกล)
เล่นสเกลต่างๆ ที่จะใช้ในการเล่นเพลงนั้นๆ เพื่อให้ทั้งหูและมื่อคุ้นชินกับ Position และเสียงของสเกล จะทำให้การซ้อมได้ผลดีขึ้น (หนังสือแนะนำ Aaron Chearer; Scale Pattern Studies for Guitar)
# 3 Sight Reading (ทักษะอ่านโน้ตเฉียบพลัน)
การฝึกทักษะอ่านโน้ตจะทำให้การแกะเพลงนั้นเร็วขึ้นอย่างมั่นใจ เป็นทักษะที่นักดนตรีทุกคนควรมี ไม่จำเป็นต้องอ่านอะไรที่ยากมากมาย เป็นแค่โน้ตแนวเดียวง่ายๆ ก็พอ
# 4 Repertoire (บทเพลง)
ฝึกซ้อมเพลงที่จะต้องใช้แสดงโดยวางแผนการซ้อมให้ดี รู้จุดอ่อนและก็จุดแข็งของตนเอง ซ้อมจุดแข็งให้อยู่ตัวและพัฒนาจุดอ่อนให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้  
Source: https://www.classicalguitarcorner.com/classical-guitar-practice-sessions/


                

    วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
© Patommavat Thammachard, CC license

Comments